www.adamikcompany.com

"Dva měsíce utekly jako voda a je tady konec mé stáže ve firmě ADAMIK Company. Z tohoto důvodu bych ráda napsala krátkou rekapitulaci o celé stáži

Největším přínosem pro mě bylo utvrzení se v tom, že studuji opravdu to, v čem jsem dobrá a co mi jde, ačkoliv jsem si před nástupem na stáž myslela pravý opak. Jsem studentkou oboru Matematické metody v ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale stáž se týkala marketingu. Nicméně vhled do toho, jak v praxi marketing funguje, byl zajímavý. Získala jsem praktické zkušenosti týkající se například direct mailingu, přípravy pozvánek na mezinárodní výstavy, využívání sociálních sítí za účelem marketingu apod.

Na závěr bych chtěla poděkovat celému týmu firmy Adamik Company. Díky fajn kolektivu, příjemné atmosféře a jejich skvělému přístupu ke mně, jsem docházela na stáž s radostí."

Kamila K.

© 2022 ADAMIK COMPANY | design by www.creactive.cz | code by PCsupport.cz s.r.o.