www.adamikcompany.com

"Jak už to tak bývá, s ubíhajícím časem došlo i na konec mé stáže ve společnosti Adamik. S vděčností mohu říci, že má pracovní náplň byla různorodá, a tak jsem se zde měla možnost mnoho naučit. 

Zjistila jsem, jak funguje marketing v menší firmě a jaké marketingové nástroje takový podnik využívá. Během mé stáže jsem měla možnost nahlédnout do systému účetnictví, průběhu zakázek a dokonce do oblasti logistiky. Za největší přínos ovšem považuji seznámení se s pracovní morálkou, získání povědomí o všeobecné pracovní etice a ztotožnění se s danou společností. Díky této stáži jsem zjistila, že obor, který jsem si zvolila, je opravdu ten, který mě zajímá, a kterému se chci v budoucím profesním životě věnovat.Tímto chci vyjádřit své velké díky celému Adamik týmu a poděkovat za jejich trpělivost a vstřícnost. Díky Vám jsem získala nový pohled na práci v týmu!"

Lucie K.

© 2022 ADAMIK COMPANY | design by www.creactive.cz | code by PCsupport.cz s.r.o.